Programma

We hebben een interessant en afwisselend programma opgesteld vol met workshops en sprekers. We trappen af met Margreet Hobbelen (programmadirecteur) en Joost de Ruig (opdrachtgever namens het bestuur). Door de dag heen organiseren we drie rondes vol interactieve workshops (twee voor de lunch en één in de middag). In Dilemma Talks, de naam zegt het al, kun je alle dilemma’s die je hebt over de Omgevingswet kwijt in gesprekken met collega’s en de hele dag door kun je hulp bij en informatie over het leeraanbod krijgen inclusief ‘Eerste hulp bij Omgevingswet (EHBOw)’. We sluiten de dag af met een slotgesprek tussen Margreet Hobbelen en Marianne Nauta, gevolgd door een drankje en een hapje. Voor de liefhebbers staat een groot scherm klaar waar de wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK gevolgd kan worden. Een goed gevulde dag dus!  

  Ontvangst

  09:15 – 10:00

  Opening

  10:00 – 10:20

  Ronde 1

  10:20 – 11:35

  Onder de Omgevingswet zal RWS in bepaalde gevallen niet meer het vergunningverlenend orgaan zijn, maar middels een Advies met Instemming haar belangen moeten zien te borgen. In deze workshop gaan we met elkaar het gesprek aan of de belangen van RWS daardoor nog op dezelfde manier geborgd zijn. Met behulp van prikkelende stellingen dagen we de deelnemers uit om hun mening te laten horen!

  Deze sessie wordt verzorgd door: Ruud Goossens en Steven van der Velde

  De Omgevingswet komt op ons af. Dit brengt veranderingen met zich mee, voor initiatiefnemers, maar zeker ook voor het werk van onze VTH-collega’s. Dit kan leiden tot onzekerheden. In deze workshop gaan we aan de hand van voorbeelden de veranderingen en onzekerheden van jou en je collega’s bespreekbaar maken, en samen manieren vinden om daarmee om te gaan.

  Deze sessie wordt verzorgd door: Rik van Oostende en Lucho de Jong

  De Omgevingswet, de Wet open overheid en de Bekendmakingenwet vragen een best wel grote extra inspanning van vergunningverleners. In de huidige praktijk zijn wij gewend om alleen vergunningen die met de uitgebreide procedure worden voorbereid te publiceren in de Staatscourant en het lokale sufferdje en fysiek ter inzage te leggen aan de balie. Volgens de nieuwe verplichtingen moeten we straks alle aanvragen, meldingen en (ontwerp) besluiten publiceren in de Staatscourant en alle (ontwerp) besluiten digitaal ter inzage gaan leggen. Om dit efficient en uniform te kunnen doen zijn er nieuwe voorzieningen gebouwd. Via Powerbrowser gaan we via de zogenaamde DROP-koppeling in de Staatscourant publiceren en via het Rijkswaterstaat publicatie platform (RPP) gaan we alle stukken ter inzage leggen.

  Deze sessie wordt verzorgd door: David Balder en Tom Dalderup

  Ben jij een vergunningverlener op het gebied van waterkwaliteit of raakt jouw werk anderszins aan waterkwaliteitsvraagstukken? Snap jij nog geen bal van het Bal? En denk jij dat een Richtingaanwijzer alleen maar in je auto zit? Dan is deze workshop iets voor jou! Je collega’s Amy Abdoellakhan en Peter Janssen laten je in deze workshop ervaren hoe je stapsgewijs en snel de regels voor lozingsactiviteiten kan vinden. Want waar staan nou die vergunningplichten, meldingsplichten en algemene regels? Aan het einde van deze workshop weet jij hoe je je weg kan vinden in die enorme vergaarbak van regels die het Besluit Activiteiten Leefomgeving heet.

  Deze sessie wordt verzorgd door: Amy Abdoellakhan en Peter Janssen

  Je krijgt een demonstratie over ‘regels op de kaart’ en gaat begeleid klikken. Dat wil zeggen: zelf ervaren hoe het is om in het Omgevingsloket te werken met ‘vergunningenchecks’ en ‘indienen’. En natuurlijk is er ruimte voor vragen. Neem je eigen laptop mee.

  Deze sessie wordt verzorgd door: Florien de Jong

  Een geluidswal ter hoogte van Zwolle dient ook als nooddijk: de Omgevingswet stimuleert zo’n combinatie van functies. Slim ruimtegebruik kan de kans op conflict met omwonenden verminderen, waardoor procedures sneller gaan. Zij creëren bovendien extra gebruiksruimte voor elkaar. In deze workshop laten wij in het eerste deel zien dat de Omgevingswet vijf van dit soort voordelen biedt aan zowel ontwikkelaars als aan vergunningverleners en handhavers. Daarbij komen meer voorbeelden aan de orde en we horen graag voorbeelden van de deelnemers. In het tweede, interactieve deel gaan we met die voorbeelden aan de slag. Samen met de deelnemers gaan we op zoek naar een werkwijze om ‘de oplossing van het ene probleem te laten bijdragen aan de oplossing van andere problemen’. Hoe gaan zij daarmee om in hun praktijk, hoe maken zij dit waar bij het verlenen van vergunningen en het uitvoeren van toezicht en handhaving?

  Deze workshop wordt verzorgd door:  Harm Borgers en Jurgen van der Heijden

  Op een dag die in het teken van de Omgevingswet staat kan een goed verhaal niet ontbreken. In deze sessie delen we verhalen en ervaringen met de Omgevingswet. Wat betekent de opgave voor jou, voor jouw collega’s en voor RWS? Wat heb je al gedaan? Wat gaat goed? Waar schuurt het? We luisteren naar het verhaal van de Omgevingswet voor RWS en delen onze kennis, ervaring en zorgen wanneer morgen echt nu is.    

  Deze workshop wordt verzorgd door: Marieke Postma

  Ronde 2

  12:00 – 13:15

  Ben je ook nieuwsgierig hoe straks onder de Omgevingswet de samenwerking via het DSO er uit ziet? Kom dan naar deze workshop. Hier krijg je een inkijk hoe we via PowerBrowser kunnen samenwerken met de andere Bevoegde Gezagen en andere ketenpartners. We gaan ‘live’ een advies met instemming verstrekken van een aanvraag die bij een waterschap is binnengekomen. Je ziet hoe het servicecenter vergunningen in Maastricht dit verzoek in PB inboekt en hoe hier een zaak voor ons als vergunningverleners (en wellicht in de toekomst ook voor toezichthouders/handhavers) wordt gemaakt. Daarna zie je hoe de samenwerkingsfunctionaliteit via PB wordt benaderd en hoe je de verschillende actieverzoeken kunt afhandelen. Daarnaast willen we graag van jullie weten welke data belangrijk is om te ontvangen en te delen/vullen.

  Deze sessie wordt verzorgd door: Harold Slomp

  De nieuwe taal en begrippen van de Omgevingswet langs de stappen van het VTH-proces. Een interactieve sessie waarin we je op basis van vragen en stellingen bekend maken met de nieuwe taal en begrippen uit de Omgevingswet die gebruikt worden in het proces van vergunningingverlening, toezicht en handhaving.

  Deze sessie wordt verzorgd door: Steven van der Velde.

  Deze workshop gaat in op de basiskennis van Beperkingengebied activiteiten waterstaatswerk (beheer nat). We willen samen ontdekken en doorleven wat de Omgevingswet kan betekenen voor je eigen rol en die van de ander in de keten. Daarnaast bespreken we hoe we intern en extern anders moeten samenwerken. Met de opgedane basiskennis kan je daarna beter de link leggen naar thema’s zoals zorgplicht, overgangsrecht, samenloop en samenwerking met andere bevoegde gezagen zoals het waterschap. Hierbij gaat het niet om goed of fout, maar om het gesprek en de achterliggende redeneerlijnen. Al pratend ervaren we samen of er veranderingen zijn, en zo ja, wat de veranderingen inhouden, welke impact die kunnen hebben voor onze rol, communicatie, werkprocessenen interne en externe samenwerking.
  Bij deelname aan deze workshop wordt er vanuit gegaan dat deelnemers vooraf het Webcollege Beperkingengebied Waterstaatswerken (beschikbaar op Leerportal IenW) hebben gevolgd

  Deze sessie wordt verzorgd door: Sandra Borowski.

  De Geometrie Omgevingswet is al het kaartmateriaal dat onder de Omgevingswet wordt gepubliceerd. Dit zijn geometrische begrenzingen én beperkingengebieden. Via het DSO kunnen deze kaarten worden gebruikt om de geldende regels op een locatie te checken en vergunningen aan te vragen. Maar hoe komen deze kaarten daar? Wie is daarbij betrokken? En welke regels gelden er dan op deze plekken? Maak tijdens deze workshop kennis met de samenwerkende keten geometrie Omgevingswet, oftwel: de krakeling! En kom erachter welke belangrijke rol VTH in die keten speelt.

  Deze sessie wordt verzorgd door: Lisa ten Brug, Edwin Biegel & Joke Botterweg

  Net als voor onszelf, gaat er ook veel voor onze omgeving veranderen. Vergunningen worden meldingen, zorgplicht wordt belangrijker en er worden leges geheven. Onze omgeving zal daar op reageren, er vragen over stellen, en er onbegrip, weerstand en boosheid over kunnen ventileren. In deze workshop maak je kennis met DISC (Dominatie, Invloed, Stabiliteit, Conformisme). DISC geeft inzicht in zowel je eigen gedrag en voorkeursstijl als inzicht die je kan helpen bij het inschatten van een andere persoon. De workshop vormt een opstap naar een 2-daagse training die we via het Leerportaal aanbieden.

  Deze sessie wordt verzorgd door: René van den Heuvel

  Een geluidswal ter hoogte van Zwolle dient ook als nooddijk: de Omgevingswet stimuleert zo’n combinatie van functies. Slim ruimtegebruik kan de kans op conflict met omwonenden verminderen, waardoor procedures sneller gaan. Zij creëren bovendien extra gebruiksruimte voor elkaar. In deze workshop laten wij in het eerste deel zien dat de Omgevingswet vijf van dit soort voordelen biedt aan zowel ontwikkelaars als aan vergunningverleners en handhavers. Daarbij komen meer voorbeelden aan de orde en we horen graag voorbeelden van de deelnemers. In het tweede, interactieve deel gaan we met die voorbeelden aan de slag. Samen met de deelnemers gaan we op zoek naar een werkwijze om ‘de oplossing van het ene probleem te laten bijdragen aan de oplossing van andere problemen’. Hoe gaan zij daarmee om in hun praktijk, hoe maken zij dit waar bij het verlenen van vergunningen en het uitvoeren van toezicht en handhaving?

  Deze sessie wordt verzorgd door: Harm Borgers & Jurgen van der Heijden

  Klagen is feedback geven op een situatie zonder de intentie te hebben er iets aan te veranderen. 21 dagen niet klagen, niet schelden, en niet roddelen. Doe een bandje om je pols en begin gewoon. Gewoon een aantal dagen niet klagen — Hoe moeilijk kan het zijn?

  Deze sessie wordt verzorgd door: Kevin Weijers

  Ronde 3

  14:15 – 15:30

  De Omgevingswet, de Wet open overheid en de Bekendmaklngenwet vragen een best wel grote extra inspanning van vergunningverleners. In de huidige praktijk zijn wij gewend om alleen vergunningen die met de uitgebreide procedure worden voorbereid te publiceren in de Staatscourant en het lokale sufferdje en fysiek ter inzage te leggen aan de balie. Volgens de nieuwe verplichtingen moeten we straks alle aanvragen, meldingen en (ontwerp) besluiten publiceren in de Staatscourant en alle (ontwerp) besluiten digitaal ter inzage gaan leggen. Om dit efficient en uniform te kunnen doen zijn er nieuwe voorzieningen gebouwd. Via Powerbrowser gaan we via de zogenaamde DROP-koppeling in de Staatscourant publiceren en via het Rijkswaterstaat publicatie platform (RPP) gaan we alle stukken ter inzage leggen.

  Deze sessie wordt verzorgd door: David Balder en Tom Dalderup

  De nieuwe taal en begrippen van de Omgevingswet langs de stappen van het VTH-proces. Een interactieve sessie waarin we je op basis van vragen en stellingen bekend maken met de nieuwe taal en begrippen uit de Omgevingswet die gebruikt worden in het proces van vergunningingverlening, toezicht en handhaving.

  Deze sessie wordt verzorgd door: Steven van der Velde

  Deze workshop gaat in op de basiskennis van een beperkingengebiedactiviteit weg. We willen samen ontdekken en doorleven wat de Omgevingswet kan betekenen voor je eigen rol en die van de ander in de keten. Daarnaast bespreken we hoe we intern en extern anders moeten samenwerken. Bij deze sessie over een beperkingengebiedactiviteit en de casus bespreking gaat het niet om goed of fout maar om het gesprek en de achterliggende redeneerlijnen. Al pratend samen ervaren of er veranderingen zijn en zo ja wat de veranderingen inhouden, welke impact dat kan hebben voor onze rol, communicatie , werkprocessen, samenwerking in-en extern. We willen samen wennen aan de definitie van een beperkingengebiedactiviteit en ontdekken wat een beperkingengebied weg is en de begrenzing en regulering ervan.

  Deze sessie wordt verzorgd door:  Ruud Goossens

  De Geometrie Omgevingswet is al het kaartmateriaal dat onder de Omgevingswet wordt gepubliceerd. Dit zijn geometrische begrenzingen én beperkingengebieden. Via het DSO kunnen deze kaarten worden gebruikt om de geldende regels op een locatie te checken en vergunningen aan te vragen. Maar hoe komen deze kaarten daar? Wie is daarbij betrokken? En welke regels gelden er dan op deze plekken? Maak tijdens deze workshop kennis met de samenwerkende keten geometrie Omgevingswet, oftwel: de krakeling! En kom erachter welke belangrijke rol VTH in die keten speelt.

  Deze sessie wordt verzorgd door: Lisa ten Brug, Edwin Biegel & Joke Botterweg

  Je krijgt een demonstratie over ‘regels op de kaart’ en gaat begeleid klikken. Dat wil zeggen: zelf ervaren hoe het is om in het Omgevingsloket te werken met ‘vergunningenchecks’ en ‘indienen’.
  Natuurlijk is er ruimte voor vragen. Neem je eigen laptop mee!!!

  Deze sessie wordt verzorgd door: Florien de Jong

  Ben je ook nieuwsgierig hoe straks onder de Omgevingswet de samenwerking via het DSO er uit ziet? Kom dan naar deze workshop. Hier krijg je een inkijk hoe we via PowerBrowser kunnen samenwerken met de andere Bevoegde Gezagen en andere ketenpartners. We gaan ‘live’ een advies met instemming verstrekken van een aanvraag die bij een waterschap is binnengekomen. Je ziet hoe het servicecenter vergunningen in Maastricht dit verzoek in PB inboekt en hoe hier een zaak voor ons als vergunningverleners (en wellicht in de toekomst ook voor toezichthouders/handhavers) wordt gemaakt. Daarna zie je hoe de samenwerkingsfunctionaliteit via PB wordt benaderd en hoe je de verschillende actieverzoeken kunt afhandelen. Daarnaast willen we graag van jullie weten welke data belangrijk is om te ontvangen en te delen/vullen.

  Deze sessie wordt verzorgd door: Harold Slomp

  We nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het behandelen en wegnemen van vragen en zorgen van medewerkers in de praktijk na de invoering van de Omgevingswet. We denken vanuit de 7=1-gedachte en sluiten m.b.t. de organisatie hiervan aan bij de behoefte van de medewerkers. Afdelingshoofden gaan in gesprek met specialisten over de vraagstukken die we als gevolg van nieuwe werkwijzen in de praktijk na 1 juli 2023 gaan tegenkomen. Het doel is om te komen tot praktische oplossingen, om de vraagstukken gezamenlijk te bespreken en om oplossingen voor de vraagstukken te bedenken en te delen. Hoe helpen wij medewerkers om als 7=1 te kunnen denken en handelen? Hoe gaan we het doen wat betreft thema’s, onderwerpen en organisatie? Wie gaan trekken? Wie gaan deelnemen? Hoe leggen we afspraken vast? Wanneer schalen we op? Hoe sturen we op de afspraken?

  Deze sessie wordt verzorgd door: Marcel Klaver, Peter Smeets & Michelle Witte

  Op een dag die in het teken van de Omgevingswet staat kan een goed verhaal niet ontbreken. In deze sessie delen we verhalen en ervaringen met de Omgevingswet. Wat betekent de opgave voor jou, voor jouw collega’s en voor RWS? Wat heb je al gedaan? Wat gaat goed? Waar schuurt het? We luisteren naar het verhaal van de Omgevingswet voor RWS en delen onze kennis, ervaring en zorgen wanneer morgen echt nu is.    

  Deze workshop wordt verzorgd door: Marieke Postma

  Zeepkist

  15:45 – 16:00

  Borrel

  16:00 – 17:45

  Afsluiting

  17:45 – 18:15